با ری روبی بزرگ فکر کن.

طراحی داخلی

دکوراسیون داخلی منزل به سبک مدرن

تعریف سبک مدرن طبق لغت‌نامه دهخدا به هر چیزی که به تازگی مد شده است، مدرن گفته می‌شود، اما در طراحی معنایی متفاوتی دارد. سادگی، کوتاه‌ترین و بهترین توصیف برای سبک مدرن است. سادگی در این سبک به این معنی است که در طراحی فضای